คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก State University of New York at Binghamton (9/1/2018)
ผลงานจาก CED-square คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8 (8/12/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง” (27/4/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง “Intensified biofuel production” (28/12/2016)
ครบรอบ 1 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา (14/9/2016)
โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปี การศึกษา 2559 (15/8/2016)
โครงการ TEP - TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (15/8/2016)
ผลงานของนักศึกษาจาก CED-square คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าสองรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2559 (18/2/2016)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (29/9/2015)
ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (14/9/2015)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 2 รางวัล จากโครงการ STISA ครั้งที่ 8 (22/7/2015)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงาน เรื่อง “ซีเมนต์โปร่งแสง” ของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการโทรทัศน์ “The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)” (28/5/2015)
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา (25/5/2015)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 (17/4/2015)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ  the “Engineering Student Talent Award” (ESTA) 2015 ครั้งที่ 4 (11/3/2015)

 1 2 3 > 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้