คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ครบรอบ 1 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมกับร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้