คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิต ของ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ บวบทอง จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้