คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ให้แก่ผู้สูงอายุในบริเวณชุมชนเทศบาลนครรังสิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  ณ  ห้อง วศ.702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี คุณศันสนีย์  เตชะธีราวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการจัดโครงการอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการกับเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้