คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผลงานอาจารย์

PB233838

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากประเทศอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2017 ของ IAENG International association of engineers เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในชื่อบทความ A Comparative Study of Design of Experiments and Fuzzy Inference System for Plaster Process Control.
PB233745_%28640x480%29_%282%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award จากสาธารณรัฐเกาหลี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award จากงาน The Seoul International Conference on Applied Science and Engineering ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในชื่อบทความ “Integrated Group Technology and Computer Simulation Based Decision Making for Production Line Improvement in Jewelry Manufacturing”
158201

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงาน เรื่อง “ซีเมนต์โปร่งแสง” ของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการโทรทัศน์ “The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพณิขย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบรายการโรทัศน์ "The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00น. ณโรงละครมวยไทยไลฟ์ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ
703135_857889120908731_1609519517_o

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล และรางวัลสเปเชียลไพรส์ 2 รางวัล
20140805_0956134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
1920412_10152793960569832_5213053903484089005_n

นักวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ  ที่กรุงเจนีวา

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557
1890612_630102180371660_930481870_o

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
1922365_623172367756456_1405650541_n

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น มธ. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556"

 

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานของอาจารย์ทั้งหมด

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้