คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผลงานวิจัย

PB233838

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากประเทศอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2017 ของ IAENG International association of engineers เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในชื่อบทความ A Comparative Study of Design of Experiments and Fuzzy Inference System for Plaster Process Control.
PB233745_%28640x480%29_%282%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award จากสาธารณรัฐเกาหลี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award จากงาน The Seoul International Conference on Applied Science and Engineering ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในชื่อบทความ “Integrated Group Technology and Computer Simulation Based Decision Making for Production Line Improvement in Jewelry Manufacturing”
5381_orig_%28600x400%29

Space Walk จาก มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ  1 จาก gSIC-AT World 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทีม Space Walker คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ( Gold Award Design Category ) ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) จากงาน i-CREATe 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ
20140805_0956134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
1920412_10152793960569832_5213053903484089005_n

นักวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ  ที่กรุงเจนีวา

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557
1890612_630102180371660_930481870_o

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
1922365_623172367756456_1405650541_n

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น มธ. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556"
DSC_0088

รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ได้รับรางวัล “บทความวิจัยดีเด่น” จากที่ประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “บทความวิจัยดีเด่น” จากงานประชุมวิชาการ The International Conference on ISO 9000 & TQM – ICIT ครั้งที่ 17 ณ. Business School, University Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556
902785_516526028410731_330616506_o

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva and of the World Intellectual Property Organization) จัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

 

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานวิจัยทั้งหมด

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้