คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานจากผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น งานสัปดาห์วิชาการ (ครั้งที่ 10) (13/6/2018)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก State University of New York at Binghamton (9/1/2018)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารจาก SAIC MOTOR-CP., LTD. (23/12/2017)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 (13/10/2016)
บริษัท สยามกลการ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตร AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (20/9/2016)
โครงการ TU-PINE จัดค่าย PINE CAMP ครั้งที่ 2 (7/4/2016)
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) (20/5/2015)
โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden 2015 (20/2/2015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (4/2/2015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (2/2/2015)

 1 2 > 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้