คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558


ผลงานสัปดาห์วิชาการ  ระดับชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 

 อันดับที่ 1 บายพาสน้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

อันดับที่ 2 บายพาสหัวใจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

อันดับที่ 3 สารสกัดไขอ้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้