คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารจาก SAIC MOTOR-CP., LTD.


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าพบ Mr. Shi Guoyong, President of SAIC MOTOR-CP., LTD. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ MG เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย การฝึกอบรม การเรียนการสอน และฝึกงาน โดยเฉพาะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาวิศวกรที่มีความสามารถด้านภาษาจีนร่วมกัน