คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden 2015


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้อำนวยการโครงการฯ และรองผู้อำนวยการโครงการฯ โดยในงานมีการประกวดวงดนตรีจากหลากหลายคณะ มีซุ้มอาหารเครื่องดื่ม ซุ้มถ่ายรูป เล่นเกมส์ และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลจากโครงการฯ งานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้