คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva and of the World Intellectual Property Organization) จัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

สำหรับ 2 เหรียญรางวัลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคว้ามาได้มีดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน จาก “รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลในกลุ่มกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ

2. รางวัลเหรียญทองแดง จาก “ระบบอบแห้งวัสดุการเกษตรชนิดไฮบริดร่วมระหว่างไมโครเวฟ ลมร้อน และระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่องที่มีการป้อนคลื่นหลายตำแหน่ง” โดย ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนายวิโรจน์  จินดารัตน์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลในกลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้