คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award จากสาธารณรัฐเกาหลี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award จากงาน The Seoul International Conference on Applied Science and Engineering ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560  ณ  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในชื่อบทความ “Integrated Group Technology and Computer Simulation Based Decision Making for Production Line Improvement in Jewelry Manufacturing”

บทความที่ได้รับรางวัล
https://goo.gl/9Mk5w1

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้