คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากประเทศอังกฤษ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล Certificate of Merit for the 2017 International Conference of Computational Intelligence and Intelligent System จากการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2017 ของ IAENG International association of engineers เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ในชื่อบทความ A Comparative Study of Design of Experiments and Fuzzy Inference System for Plaster Process Control.

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้