คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน TEP – TEPE University Tour


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 โครงการ TEP และ TEPE ได้จัดงาน TEP – TEPE University Tour สำหรับผู้ปกครอง ที่โรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ให้เกียรติบรรยายข้อมูลโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายรูชาร์ป ชาร์ นักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นผู้บรรรยายแนะนำห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์  และวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายชินดนัย เวชพาณิชย์ (ศิษย์เก่า TEPE) 2. นายพงศกร นงนุช (ศิษย์เก่า TEP - NU) รวมทั้ง นาย Jose Miranda นักศึกษาต่างชาติบรรยายถึงบรรยากาศสถานที่เรียน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความสัมพันธ์ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่ผู้ปกครองให้ได้รับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย มีความชัดเจนในข้อมูลหลักสูตรโครงการมากยิ่งขึ้น ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมภาคสนามที่นำผู้ปกครองชมพื้นที่โดยรอบธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับกิจกรรมภายในงานภาคเช้าได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้ปกครอง ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายนั้น ผู้ปกครองรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสนุกสนานร่วมกับวิทยากรบรรยายบนรถรางประจำแต่ละคันด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้