คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

TEP และ TEPE จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่คณะที่ใช่ อาชีพที่ชอบ ครั้งที่ 1”


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่คณะที่ใช่ อาชีพที่ชอบ ครั้งที่ 1” โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยมีการแนะนำหลักสูตรและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆ 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้