คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยชมรมวิศวกรรมติดดิน จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  ณ  โถงชั้น 1  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 31 รูป มารับบิณฑบาตรอาหารแห้ง  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้