คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

งานบัณฑิตศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


งานบัณฑิตศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 5 หมวดวิชา คือ
   - หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   - หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
   - หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   - หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   - หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 10 คน โดยการสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้