คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560


ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายละเอียดดังแนบด้านล่างนี้

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง วศ.104 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้