คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ  อาคารบรรยายเรียนรวม บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานได้มีการมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ให้กับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้