คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา ที่เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้