คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “The Greats Power”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "The Greats Power" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วจ.206) อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมีอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ พร้อมทีมงาน จากบริษัทเดอะนิวยู จำกัด เป็นวิทยากร

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้