คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท SAIC MOTOR-CP และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ธรรมศาสตร์เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” โดยวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นเกียรติร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท SAIC MOTOR-CP และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย การผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพร่วมกัน ณ บริษัทเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด จ.ชลบุรี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้