คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

Waterford Institute of Technology, Ireland แนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการไปแลกเปลี่ยน


Dr. Austin  Coffey  อาจารย์จาก Waterford Institute of Technology, Ireland เดินทางมาบรรยาย/แนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่สนใจไปแลกเปลี่ยน/ศึกษาต่อ/หาโอกาสในการรับทุน/หรือเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้