คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

Dr. Austin Coffey จาก Waterford Institute of Technology ให้คำแนะนำนักศึกษาก่อนการเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศไอร์แลนด์


Dr. Austin Coffey  อาจารย์จาก Waterford  Institute of Technology ประเทศไอร์แลนด์  ได้มาให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปฝึกงานที่ประเทศไอร์แลนด์  เมื่อวันพุธที่  2  พฤษภาคม  2561  ณ ห้อง วศ. 501 ชั้น 5 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้