คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสายอากาศ และ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า


รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณสมร ดีเส็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสายอากาศ และ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะร่วมกันจัดสร้าง “ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้