คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล Best Paper Award จากบทความเรื่อง การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต๊อกสินค้าเพื่อลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา


บทความเรื่อง การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต๊อกสินค้าเพื่อลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา โดย คุณธันยธรณ์ อ้นมี และ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ Conference on Industrial Operations Development ครั้งที่ 9 (CIOD 2018) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้