คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น QBIXจำนวน 2 คัน และเครื่องยนต์รุ่น YAMAHA YZF 600 R6 จากคุณสมเกียรติ  พูลขวัญ  รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร และคุณพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  ณ  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของโครงการรถ formula ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะทำ MOU ร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนา นักศึกษาที่ศูนย์รังสิต ศูนย์พัทยา ในด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรมต่อไปในอนาคต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้