คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 10


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานเป็นการประกวดโปสเตอร์โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ และโครงการพิเศษ รวมไปถึงระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้