คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสวัสดีปีใหม่ไทย วันไหลวิศวกรรมศาสตร์


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “สวัสดีปีใหม่ไทย วันไหลวิศวกรรมศาสตร์” ประจำปี 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเริ่มด้วยพิธีการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย จัดให้มีการรดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้อาวุโสในคณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุไปแล้ว มาร่วมรดน้ำขอพระเพื่อแสดงความเคารพนับถือ โดยในงานได้ขอความร่วมมือให้อาจารย์และเจ้าหน้าแต่งกายด้วยชุดไทย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้