คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 28 รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกที่เจนีวา


คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้างชื่อเสียงจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ 46th International Exhibition Invention Geneva ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ไ ด้รับรางวัลรวม 28 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และ รางวัลพิเศษ 6 รางวัล สำหรับผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 12 รางวัล ดังนี้

โล่เกียรติยศ

 • ผลงาน “โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้

เหรียญทอง 4 รางวัล

 • ผลงาน “โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่
 • ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้
 • ผลงาน “แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ตโฟน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต นายอรรถกร โพธิ์สุวรรณ นายภัทรเดช สวรรคเชิดวิลัย นายภาณุ เกตุหิรัญ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นายปรินทร แจ้งทวี ดร.นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ พญ.ทอฝัน ตรีวัฒนกุล นาย ธัชกรณ์ วชิรมน
 • ผลงาน “Smart Consumer Unit for Energy Monitoring and Demand Response based on IoT Technology” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
 • ผลงาน “Smart Power Outlet based on IoTs Technology” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร
 • ลีปรีชานนท์ และคณะ

เหรียญเงิน 1 รางวัล

 • ผลงาน “Artificial Intelligent Application for Wooden Picture Frames Selection using Deep Learning Algorithm” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ. ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ

เหรียญทองแดง 2 รางวัล

 • ผลงาน “Elderly Smart Pod (Tid Tam)” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
 • ผลงาน “Intelligent Computer Software for Advance Planning Laser Hair Removal (Dermatology Application)” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

 • ผลงาน “Elderly Smart Pod (Tid Tam)” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ
 • ผลงาน “แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ตโฟน” ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และคณะ
 • ผลงาน “Seasonal Rainfall Forecasting using Deep Convolutional  Neural Network” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ผศ.ดร. พิศาล แก้วประภา และ ผศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์
 • ผลงาน “Intelligent Computer Software for Advance Planning Laser Ablation of Localized Breast Cancer” ประดิษฐ์คิดค้นโดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้