คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ได้แก่ Tokyo Institute of Technology, National Institute of Technology, Saitama University และ Nagaoka University of Technology เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 โดยมีการหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

  • Tokyo Institute of Technology หารือขยายความร่วมมือสำหรับการทำงานวิจัยร่วมกัน และทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้การทำวิจัย การใช้เครื่องมือ ฯลฯ ในช่วง Summer ประมาณ 3 เดือน
  • National Institute of Technology เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ KOSEN
  • Saitama University หารือความร่วมมือ (โดยเฉพาะสาขาโยธาและสิ่งแวดล้อมที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษ) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก รวมถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา Double Degree ในระดับปริญญาโทร่วมกัน
  • Nagaoka University of Technology ร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC (มธ ศูนย์พัทยา) ท่านอธิการบดีเสนอทำความร่วมมือในรูปแบบ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สองมหาวิทยาลัย (TU&NUT) และภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในโครงการ GIGAKU และ Support for SME Globalization.

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้