คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  - 30 เมษายน 2561

หลักสูตรมีสาขาย่อย 4 สาขา ดังนี้ 
o กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์   
o กลุ่มวิชาการประมวลผลสัญญาณ ทางการแพทย์ 
o กลุ่มวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์   
o กลุ่มวิชาการจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://med.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=18&cno=69

โทร 02 5643001-9 ต่อ 3220, 3113 โทรสาร 02 5643010

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้