คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Triumph Motorcycles ประเทศไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท Triumph Motorcycles (Thailand) ที่เดินทางมาหารือแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน R&D ของบริษัท พร้อมให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้