คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษาเรียนดีที่มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560

โดย นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผลการเรียนดีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99 ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อรับเหรียญรางวัลเรียนดีและประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้