คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากงาน Seoul International Invention Fair 2017


คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คว้า 2 รางวัล จากงาน Seoul International Invention Fair 2017 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ และนายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ อาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017  สาธารณรัฐเกาหลี และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากผลงานดังนี้

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่องระบบระบบปลั๊กไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้า (Smart Pluging System for Electricity Demand Response) ซึ่งจะเปลี่ยนปลั๊กไฟฟ้าธรรมดาสามัญให้เป็นปลั๊กไฟฟ้าอัจฉริยะได้ในชั่วพริบตา โดยสามารถช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารู้ถึงความต้องการไฟฟ้าเป็นรายอุปกรณ์ และสามารถรู้ถึงที่มาของค่าไฟฟ้าว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนกินไฟไปเท่าไรผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ทึ่เชื่อมต่ออินเตอร์เนทได้ ผลงานนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่องแท็กซี่มิเตอร์อัจฉริยะ 4.0 (Smart Taxi Meter 4.0) เป็นนวัตกรรมที่ช่วยคำนวณค่าโดยสารให้สอดคล้องกับระยะทางและเงื่อนไขจราจร ด้วย Platform การบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคนิค Data Sharing ทำให้ได้มิเตอร์ที่ประยุกต์ใช้ได้กับรถแท็กซี่ รถตุ๊ก ๆ และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้ในระบบเดียวกันโดยสามารถโปรแกรมปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานได้ ผลงานชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับรถโดยสารที่อยู่ในระบบตามกฏหมายโดยมีการ Synchronize ข้อมูลของตัวรถโดยสาร ผู้ขับขี่ ระยะทาง ราคา และเวลารอคอย ระหว่าง Meter กับ Smart Phone ได้อยากง่ายดาย อีกทั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลยังช่วยให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถแท็กซี่สามารถใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนการนำเสนอผลงานนวัตกรรมจนได้รางวัลในครั้งนี้

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้