คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนจากบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้ามาแนะนำบริษัทกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อัศวเมธาพันธ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อพูดคุยหารือในเรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานวิชาสหกิจ และการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้