คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดกระทง ประจำปี 2560


ด้วยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  นี้เป็นวันสำคัญทางประเพณีไทย คือ  วันลอยกระทง  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิตได้จัดงานลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในงานได้จัดให้มีการประกวดกระทง  การสาธิตการทำกระทง และกิจกรรมอื่นๆ  คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันดังกล่าวจึงได้จัดส่งกระทงเข้าประกวดประเภทสวยงาม  จำนวน 2 กระทง โดยผลการตัดสินคณะที่ชนะเลิศ ได้แก่  กระทงของคณะวิศวกรรมศาสตร์  และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กระทงของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้