คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่


สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์  เจียศิริพงษ์กุล   รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  โดยคุณธนพล  ตันติวิภาส ได้เดินทางมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มีหารือถึงแนวนโยบายระหว่างคณะและสมาคมศิษย์เก่า  การจัดงานคืนสู่เหย้า การสร้างเครื่อข่าย ตลอดจนหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้