คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2017


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Nagaoka University of  Technology, Saitama University, Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th International Conference on Engineering, Energy, and Environmental  (ICEEE  2017) เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  ณ  Arnoma Grand Bangkok Hotel

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้