คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

งานบัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560


งานบัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

หลักสูตรมีสาขาย่อย 4 สาขา ดังนี้ 
o กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์   
o กลุ่มวิชาการประมวลผลสัญญาณ ทางการแพทย์
o กลุ่มวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์   
o กลุ่มวิชาการจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://med.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=18&cno=61

โทร 02 5643001-9 ต่อ 3220, 3113 โทรสาร 02 5643016

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้