คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดราสิยาราม จ.อำนาจเจริญ


คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของไทย ได้จัดโครงการทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดราสิยาราม ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อนำปัจจัยที่ได้สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ โดยมีผู้ร่วมบริจาคปัจจัยรวมแล้วเป็นจำนวนเงิน 422,390 บาท  

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้