คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)


 อาจารย์ ศิริศิลป์ กองศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้