คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ชั้น 4  อาคารอำนวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น. ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารตามแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดการรับสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้