คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก  University of Limerick ประเทศไอร์แลนด์


อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE ให้การต้อนรับ  Mr.Liam Ryan, Recruitment Co-ordinator, International Education Division ในโอกาสเข้าพบเพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ 2+2 และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้