คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ต้อนรับผู้แทนจาก China National Machine Tool Sales & Technical Service Corp.


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท China National Machine Tool Sales & Technical Service Corp. ได้แก่ Yan Yuanpei, Assistant of Department Manager, Mr.Yan Jiawei, Project Manager, Mr.Sun Jingxin, Deputy Department Manager Engineer ภายใต้การนำของนายกันต์ณธีร์  เนติโรจนชัยชาญ Managing Director จากบริษัท ไชน่า เรลเวย์ เอ้อย่วน (ไทยแลนด์) จำกัดเพื่อแนะนำบริษัทและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  ณ ห้อง วศ 418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้