คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดชั้นเรียนวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ จัดชั้นเรียนวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาบัดดี้ โดยจัดทุกวันอังคาร ของเดือนกันยายน 2560  ณ ห้อง วศ. 310 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ จำเรียง  นาคบำรุง เป็นผู้สอน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการเรียนการสอนท่ารำที่แตกต่างกันออกไป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้