คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  เตชะธีราวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 5 เครื่อง, โรงเรียนบ้านบ่อไทย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 5 เครื่อง, โรงเรียนบ้านป่าคายหมู่ 9 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 5 เครื่อง และโรงเรียนราฏร์นิยมวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษากับเด็กนักเรียนต่อไป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้