คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่การจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และการนำนิยามของ GREATS และ Active Learning

 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

 

เอกสารแนบ:
นิยามของ GREATS และ Active Learining

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้