คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1


บัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้