คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน”


เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ถึงสุขภาวะทางกาย ได้เรียนรู้วิธีการปฎิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเช่น การออกกำลังกาย การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค ฝึกโยคะ ฝึกสมาธิ เพื่อสุขภาพ เป็นต้น เป็นการบำบัด และการป้องกันโรคต่างๆ อาทิ  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้